Mária-hegyi kápolna

“1900 év szeptember 9-én a Mária-hegyi kápolna benedikálása. A község északi részén a temető fölött elvonuló Mária-hegyi szőlőkben – e szőlőtelep keletkezett 1889. évben – Menczel István szőlőjében az országút mellett vallásos buzgalmú neje kezdeményezésére többen egy kis kápolnát emeltek ama czélból, hogy abban mise is mondassék…”

E szavakkal kezdte Dallmann József plébános a kis kápolna felszenteléséről szóló feljegyzését. Az építkezéshez nagy szeretettel adták adományaikat a falubeliek: pénzt, téglát, napszámot, fuvart, oltárterítőt, képeket.

A 93 éves kápolna ma is áll, hűségesen köszönti a munkába indulókat és a visszatérőket.

Mária-hegyi kápolna

forrás: Sarcajn 800 éves évfordulójára, A bakonysárkányi római katolikus templom története, 1993. Bakonysárkány