Polgármesteri Hivatal

Cím:
Tel./Fax:
2861 Bakonysárkány, Béke út 100.
+36 34 377 077/ +36 34 577 002
Polgármester:Ősz Ferenc
E-mail:bakonysarkany@t-online.hu
Jegyző:Veress Gyula
E-mail:jegyzo@bakonysarkany.hu
Igazgatás:Szatzker Istvánné, köztisztviselő
E-mail: igazgatas@bakonysarkany.hu
Adóigazgatás:Kaiser Jánosné, köztisztviselő
E-mail:ado@bakonysarkany.hu
Szociálpolitika:Bene Nikolett, köztisztviselő
E-mail:szocialis@bakonysarkany.hu
Adatvédelmi tisztviselő:dr. Kampfmüller Sándor
E-mail:kampfmuller@t-online.hu
Kérelmek fogadása a vészhelyzet idejére:
E-mail:aka.bsarkany.vkethely.kerelem@gmail.com

A Hivatal a következő rend szerint tart ügyfélfogadást:

Hétfőnincs ügyfélfogadás
Kedd8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Csütörtök8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Pénteknincs ügyfélfogadásA Hivatal munkarendje:

Hétfő:7:30 – 16:00 óra
Kedd:7.30 – 16.00 óra
Szerda:7.30 – 16.00 óra
Csütörtök:7.30 – 16.00 óra
Péntek:7.30 – 13.30 óra

Jegyző ügyfélfogadási ideje Aka-Bakonysárkány
minden kedden Bakonysárkányon 9:00-16:00

Jegyző ügyfélfogadási ideje Vérteskethely
minden pénteken Vérteskethelyen 9:00-12:00

BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármester ügyfélfogadási ideje
minden szerda 14:00 – 17:00

Alpolgármester ügyfélfogadási ideje
minden szerda 14:00 – 17:00

IGAZGATÁS:

a)    képviselőtestület, önkormányzati társulás, nemzetiségi önkormányzat, bizottságok tevékenységével kapcsolatos feladatok,

b)    polgármester, alpolgármester, jegyző, társulási tanácselnök, nemzetiségi önkormányzat elnök adminisztrációs ügyeinek intézése, és egyéb szervezési feladatok,

c)    közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyával, köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyek,

d)    közszolgálati nyilvántartás kezelése,

e)     önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése,

f)    intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyek,

g)   választásokkal kapcsolatos ügyek,

h)    birtokvédelmi ügyek,

i)    közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek,

j)    honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok,

k)    állampolgársági ügyek,

l)     ügyfélszolgálati iroda,

m)   talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,

n)    településfejlesztés, településrendezés,

o)    településtérképi véleményezési eljárás,

p)    településképi bejelentési eljárás.

SZOCIÁLPOLITIKA, PÉNZÜGYEK:

a)  az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok,

b)  számviteli feladatok,

c)  költségvetési, pénzellátási feladatok,

d)  pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságra tekintettel nyújtható támogatások biztosítása,

e)    állategészségügyi és állatvédelmi feladatok,

f)    egészségügyi feladatok ellátása,

g)    köznevelési ügyek,

h)    közművelődési és egyéb kulturális feladatok,

i)    önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének kezelésével kapcsolatos ügyek intézése,

j)    az államháztartáson kívüli forrásból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ügyek intézése,

k)  központi iktatás,

l)   címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok,

m) vízügyek, közlekedési és egyéb kommunális ügyek,

n)  fejlesztési tervek előkészítése,

o)  pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása,

p)  helyi építészeti értékeke védelme.

ADÓIGAZGATÁS:

a)   adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés,

b)   méltányossági kérelmek elbírálása, adóigazolások kiállítása,

c)   adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,

d)  ellenőrzési feladatok ellátása.

e)  kereskedelmi igazgatás és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok,

f)    hagyatéki ügyek,

g)    lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, és az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása, társasházkezelés

h)    önkormányzati vagyonkezelés és vagyon-hasznosítás, ingatlanfejlesztés,

i)    vagyongazdálkodás,

j)    önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása,

k)   ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása,

l)    nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása,

m)    az önkormányzat ingó és ingatlan vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos ügyek,

n)    közterület-használati engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyek.

o)   környezetvédelmi feladatok,

p)   telepengedélyezés.