Polgárőr Egyesület

Településünkön 2004 óta működik a Polgárőr Egyesület. Jelenleg 24 fővel dolgozunk, ebből 2 fő ifjú polgárőr.

A Polgárőrség minden olyan esetben hívható, ami az emberek életét nyugalmát érinti vagy veszélyezteti.

Vezetőségi tagok:
Elnök:Kecskés GáborTel: +36 30 621 8100.
Alelnök:Horváth Zsolt
Gazdasági ügyintézőJuhász EditTel: +36 30 463 8185
E-mail: juhasz.ditke@indamail.hu

A polgárőrség civil egyesület, főként a közbiztonság fenntartásában vállal szerepet, amellyel a hatóságok munkáját segítik. A polgárőr a tevékenysége alatt nem rendelkezik hatósági jogkörrel így kényszerítő eszközt nem alkalmazhat.

A polgárőr a munkája során köteles viselni megkülönböztető mellényt, amint a polgárőrség feliratnak jól látható helyen kell lennie. Gázspray-t csak nagykorú polgárőr tarthat és használhat, amit kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A gázspray használata után megsérült személynek köteles segítséget nyújtani, illetve ha szükséges az orvosi ellátást biztosítani.

A polgárőr a következő feladatokat látja még el:

 • Amennyiben a polgárőrség az általános iskola, óvoda fenntartójával együttműködési megállapodást kötött, jogosult a gyermekek úttesten való átkelés biztonságos elősegítésére, ezáltal a tevékenységet az iskola, óvoda közelében jelzőőri feladatokat lát el.
 • Aktív tevékenységet folytat.
 • Felkérésre segítséget nyújt a hivatalos szervek segítésének.
 • Az észlelt vagy tudomásra jutott bűncselekményről az illetékes hatóságot értesíteni.

Az állampolgárt megillető jogok keretében a polgárőr jogosult:

 • A bűncselekményen, illetve szabálysértésen tetten ért személy, felszólítani a cselekmény abbahagyására, folytatás esetén a cselekményt megakadályozni és a hivatalos szervnek átadni.
 • A törvény által feljogosított, hivatalos személy felkérésével igazoltatást kezdeményezni.
 • Szabálysértés, vagy bűncselekmény észlelése esetén feljelentést tenni.
 • Segítséget nyújt sérült vagy közvetlen veszélyben lévő személynek.
 • A jogszabályokban előírt értesítési, bejelentési kötelezettségének eleget tenni (tűz, katasztrófaveszély).
 • Végszükség esetében beavatkozik.
 • Balesetek helyszínénél forgalmat irányít.

Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.  Az egyesületi tagok nem kapnak bért, önkéntes munkát végeznek.