TOP-1.4.1-15-KO1-2020-00029

Kedvezményezett neve: Bakonysárkány Községi Önkormányzata

Projekt címe: Új épületbe költözik a bakonysárkányi Csukás István Óvoda

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-KO1-2020-00029

A projekt várható fizikai befejezése: 2021.12.31.

A támogatás összege: 360 000 000 Ft

Megvalósítási helyszín: Bakonysárkány, Béke utca 102.

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Bakonysárkány Községi Önkormányzata 360 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével egy új óvodai épületet kíván létrehozni a település központjában: a Művelődési Ház mögötti üres területen, a Béke utca 102. szám alatt.

Az óvoda jelenleg az általános iskola alsó tagozatával együtt osztozik egy 2010-ben felújított épületen, amely nem rendelkezik nevelői, vezetői és fejlesztői szobával sem.

A TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” felhíváson elnyert támogatásból 3 csoportszobából álló óvoda épül tornaszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, valamint óvoda udvarral. Az komplex módon akadálymentesített épület tervezésekor törekedtek a falusias településkép összhangjára, a magastetős főtömb a három kisebb traktussal és a két átriummal valamint közte lévő lapostetős közlekedővel kiegészülve világos és szellős, harmonikusan illeszkedik a településközponthoz.

A mai kor követelményeinek megfelelő épület kialakításával jelentősen javul a szolgáltatás minősége, a kapacitásbővítés elősegíti a gyermekek helyben tartását, valamint az anyák munkába állását. A fejlesztő és tornaszobával  is rendelkező modern és minőségi környezetet biztosító óvoda hozzájárul a sajátos nevelési igényű, valamint a szociális körülményei miatt hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásához, valamint a komplex akadálymentesítés révén a projekt megteremti az alapszolgáltatáshoz való szegregációmentes, egyenlő esélyű hozzáférést.