Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

Óvodai beiratkozás

2020. ápr. 1.

Kedves Szülők!


A kihirdetett beiratkozási rendet sajnos a járványügyi helyzet felülírta. Az Oktatási Hivatal által megküldött névsor alapján minden augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött gyermeket automatikusan felveszünk legkésőbb április 21-ig. A felvételről levélben értesítjük a szülőket. A hivatalos iratok bemutatását (anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, lakcímkártya, gyermekvédelmi, HH,HHH határozat, Szakértői vélemények) és a felvételi kérelem aláírását az első igénybevételi napon kell megtenni. Azok a szülők, akinek a gyermeke nem tölti be a 3. életévét augusztus 31-ig, de a 2,5 életévét betöltötte, szintén felvehető óvodánkba. Arra kérek minden ilyen jelentkezőt, mivel az ő adataikat nem kapjuk meg, hogy számomra privát üzenetben jelezzenek:gyermek neve,születési helye, ideje, lakcíme, tartózkodási helye, anyja neve, gyermek TAJ száma és egy elérhetőség.

Köszönettel Karkuczka Bernadett

Share This