Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakoztunk

2020. máj. 7.

Tisztelt Bakonysárkányi Lakosok!

Egy kissé talán megkésve, de annál nagyobb jelentőséggel és tisztelettel szeretnénk Önöket néhány sorban tájékoztatni arról, hogy településünk Bakonysárkány Község 2020. januárjától csatlakozott a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A múltban elmerengve, a jelenben élve és a jövőbe tekintve elmondhatjuk azt, hogy Bakonysárkány Község Polgármesterei, Jegyzői, Önkormányzati Képviselői, Köztisztviselői, Közalkalmazottjai mindig azon fáradoztak, jelenleg is azon fáradoznak, és a jövőben is ekképp cselekedve azon fáradoznak majd, hogy Önöket szolgálva, a hivatásuknak megfelelve, a közszolgálatban élen járjanak.

Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy Köszönetet mondjunk mindazoknak, akik Bakonysárkány felemelkedéséért, a kikövezett helyes úton haladva oly sokat fáradoztak a múltban, sokat tesznek jelenleg és a jövőben is keményen dolgozni szándékoznak, ezek a személyek Önök, Tisztelt Bakonysárkányi Lakosok!

A rendszerváltást követően 1990. szeptember 30-án létrejött Bakonysárkány Községi Önkormányzata. A későbbiekben Bakonysárkány és Vérteskethely települések Körjegyzőséget alapítottak a hivatali ügyek hatékony intézése végett.

Ezek után 2013. februárjától a jogszabályi változásokat és kötelezettségeket követve a Körjegyzőségeket felváltották a Közös Önkormányzati Hivatalok, ekkor Aka, Bakonysárkány, Császár és Vérteskethely községek megalakították a Császári Közös Önkormányzati Hivatalt. Mivel az új hivatalok több településsel működtek, mint a korábbi körjegyzőségek, ebből adandóan szükségessé vált több köztisztviselő alkalmazása, illetve a jegyzői feladatokat is több személy látta el. A jó gyakorlat alapján a jegyző és aljegyző vezette a hivatalokat települések szerint tagozódva. Így Császár és Vérteskethely települések kapcsán a jegyző látta el az államigazgatási feladatokat, Aka és Bakonysárkány települések vonatkozásában pedig az aljegyző látta el az államigazgatási feladatokat.

Az önkormányzati választások alkalmával egy szoros határidőn belül szigorú jogszabályi megkötések mellett a települések Képviselő-Testületeinek lehetősége nyílik arra, hogy a fennálló Közös Önkormányzati Hivatalokat felülvizsgálják továbbá lehetőség nyílik arra is, hogy a felülvizsgálat alapján döntsenek a Közös Hivatalban való maradásról, a módosításról, vagy a kiválásról.

2019. októberében az önkormányzati választásokat követően Aka, Bakonysárkány, Vérteskethely Községek Képviselő-Testületei úgy döntöttek, hogy a 4 tagtelepülésből álló Császári Közös Önkormányzati Hivatali társulásból kiválnak, és csatlakoznak a már meglévő Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatalt: Aka, Bakonysárkány, Csép, Ete, Tárkány és Vérteskethely települések alkotják. A Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal megyénk legtöbb tagtelepülésből álló Hivatala. Szervezeti felépítése szerint Tárkány és Csép településeket a jegyző vezeti, Aka, Bakonysárkány és Vérteskethely településeket az aljegyző vezeti, Ete települést kirendeltségvezető vezeti. A gazdálkodás terén gazdálkodási osztály dolgozik osztályvezetővel az élén. Minden településen Önkormányzat működik, Hivatal pedig Aka és Bakonysárkány települések vonatkozásában Bakonysárkányon, Vérteskethely település kapcsán, pedig Vérteskethely településen működik.

Bakonysárkány település vonatkozásában tehát az ügyek intézése terén nincs változás, továbbra is kérem Önöket, hogy forduljanak hozzánk bizalommal. Mindenben igyekszünk a segítségükre lenni, ahogy eddig is tettük!

A jelenlegi járvány helyzetben arra kérem Önöket, hogy vigyázzanak magukra és egymásra is!

Továbbra is az Önök szolgálatában, Jó egészséget kívánva Tisztelettel és Üdvözlettel:

Veress Gyula s.k.

aljegyző

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Share This