Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HIRDETÉSEK – Húsvéti idő 2020. május

2020. máj. 16.

18. Hétfő – Szent I. János pápa és vértanú

Bakonysárkány: 18:00 – Szentmise és Szentségimádás lorettói litániával

19. Kedd – köznap

Kisbér: 8:00 – Szentmise, lorettói litánia

20. Szerda – Sienai Szent Bernardin áldozópap emléknapja

Bakonysárkány: 17:45 – Szentgyónási lehetőség, 18:00 – Szentmise és Szentségimádás lorettói litániával

21. Csütörtök – köznap

Kisbér: 18:30 – lorettói litánia, Szentgyónási lehetőség      19:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

22. Péntek – Szent Rita szerzetesnő emléknapja

Kisbér: 18:30 – lorettói litánia          19:00 – Szentmise

23. Szombat – Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

Hánta: 17:30 – rózsafüzér, 17:45-től Szentgyónási lehetőség, 18:00 – előesti Szentmise, lorettói litánia

24. Vasárnap Urunk Mennybemenetelének Főünnepe

Bakonysárkány: 8:00 – Szentmise, előtte rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig

Kisbér: 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig

Ászár: 11:30 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség


 • Veres András győri megyéspüspök a járványügyi korlátozások részleges feloldásával kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozta:
 • Templomaink nyitva tartanak, és immár nyilvános liturgiákat is végzünk, különös tekintettel a Szentmisékre és a májusi ájtatosságokra vonatkozóan.
 • Arra kérjük a kedves híveket, hogy az állami rendelkezéseknek megfelelően a 65 éven felüliek, illetve a krónikus betegségben szenvedők ne látogassák a liturgikus eseményeket. Számukra továbbra is felmentés van érvényben a vasárnapi Szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. 
 • A jelenlévők tartsák be a kétméteres egymás közti távolságot. Ez alól természetesen kivételt képeznek az egy háztartásban élők. 
 • Kérjük, hogy a kilincseket és a padokat többször is fertőtlenítsék.
 • Az áldoztatás előtt a pap elvégzi kezének fertőtlenítését az előre odakészített fertőtlenítőszerrel. Ideiglenesen kötelező a kézbe történő áldoztatás.
 • Perselyezés a Szentmise végén, a templom kijáratánál történik a kihelyezett perselynél.
 • Házasságkötés és temetési Szentmise értelemszerűen újra végezhető a fenti szabályok figyelembevételével. Kérjük, hogy a temetési szertartást ne a ravatalozó helyiségben, hanem kültéren végezzék.
 • A Szentgyónásokra továbbra is van lehetőség szükséges szabályok megtartásával.
 • Nagyobb létszámú plébániai rendezvények megtartása továbbra is tilos.
 • Békeköszöntés kézfogása továbbra is elmarad.
 • Ki- és bejáratoknál a csoportosulás tilos.
 • Kérjük buzgón e hónap kiemelten ünnepelt szentjét, a Boldogságos Szűz Máriát, hogy anyai közbenjárása által mielőbb elnyerjük Istentől a járványtól való megszabadulás ajándékát. Legyünk buzgók a május esti dicséretek megszervezésében és megünneplésében!
 • Kérjük, hogy a ministránsok még a padban foglaljanak helyet.
 • Plébániai ügyintézés telefonon (06-30/577 60 84) és e-mailen keresztül (kisberiplebania@gmail.com) történik.
 • Figyeljünk a testi és a lelki higiéniára is!
 • A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

·         Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

·         Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért!

            Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

Share This