Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

Tájékoztató Növényvédelmi ügyek, gyommentesítés allergén, pollent szóró gyomnövények irtásának elmulasztásával kapcsolatban

2020. aug. 25.

Tisztelt Lakosság!

Parlagfű elleni védekezés: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XCVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17.§ (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Egyéb, allergén gyomnövények elleni védekezés: Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a föld használója köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelés, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamin figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és természet védelmét.

Védekezés be nem tartás esetén: Amennyiben a földhasználó (ingatlantulajdonos, vagy használó) parlagfő, vagy egyéb gyomnövények virágbimbójának kialakulását nem akadályozza meg, az emberi egészséget veszélyezteti (pollenszórás megtörténik), ellene hatósági eljárást kell indítani és a gyommentesítés elvégzésére kell kötelezni. Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy közérdekű védekezést rendel el a hatóság a mulasztó költségére és veszélyére és részére növényvédelmi bírságot szab ki.

Egyéb, nem allergén gyomnövények elleni védekezés: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2017. (XII. 28.) Önkormányzati rendelet 11.§-a szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan gyommentesítéséről, a fű rendszeres nyírásáról. Ezen szabályozás esetében nem előkérdés a gyomnövény pollenszórása. Ha az ingatlan tulajdonos erről nem gondoskodik természetes személy esetén 200.000 Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelő, hogy az ingatlanát tegye rendbe, végezze el a gyommentesítést, fűnyírást, ingatlanát tartsa tisztán. Ezzel is figyeljünk oda egymásra, tartsuk be mindannyian a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Köszönjük a szíves megértésüket!

Vigyázzanak egymásra, vigyázzunk egymásra! Legyenek jó egészségben!

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Share This