Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

Rendelkezésekről

2023. febr. 1.

Kedves Bakonysárkányi Lakosok!

Néhány sorban szeretném tájékoztatni Önöket a településünket érintő a Képviselő-testület által elfogadott rendelkezésekről:

A Képviselő-testület már 2017-ben elfogadta a 15/2017 (XII.28.) számú a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletét.

Amint az időjárást Önök is figyelemmel kísérik, és itt Bakonysárkányban megélik láthatják, hogy idén 2023. január 22-én hullt le az első nagyobb hó, kb. 10-14 cm vastagságban.

A már említett önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja a következőket írja: „(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki a köztisztaság rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz:

a) amennyiben az időjárás szükségessé teszi minden reggel legkésőbb 08:00 óráig, és a nap folyamán legalább még egyszer nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,”

A (2) bekezdés pedig úgy fogalmaz, hogy: „Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

Fentiek értelmében Tisztelettel kérjük a kedves ingatlan tulajdonosokat, vagy használókat, hogy a jogszabályt tartsák be, hogy az esetleges bírságolást megelőzhessék.

A Képviselő-testület már 2021-ben pedig elfogadta a 9/2021 (III.8.) számú a közterület használat szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendeletét.

Az önkormányzati rendelet 2. mellékletének a 2. pontja alapján közterület használati díjat kell fizetni, akkor, ha: „Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, tárolására, konténer kihelyezésére, ha ezek elhelyezése, tárolása, kihelyezése a 72 órát meghaladja: 100 Ft/m2/nap”.

Fentiek értelmében 72 óráig nem szükséges bejelenteni és engedélyt kérni a közterület használatra. Ezt követően viszont szükséges kérelmezni a használatot, mely után díjat is kell fizetni. Kérjük mindazokat, akik előtt 72 órát nem meghaladóan használják a közterületet, a használat után az eredeti állapotot állítsák vissza és takarítsák le a területet, akik pedig 72 órát meghaladóan igénybe veszik a közterületet, jelezzék az önkormányzatnál és kérjenek engedélyt. Helyszíni bejárás során felmérésre kerül a jelenlegi állapot.

Tisztelettel:

                                    Bakonysárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Share This