Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

TISZTELET

2024. ápr. 29.

Tisztelem, lakótársaim, erőfeszítéseit igyekszem a jót látni munkájukban, amit otthonukért, családjukért tesznek. Vannak kivételes személyek, akik csendesen, szorgalmasan dolgoznak a háttérben, úgy hogy munkájuk gyümölcse a közösségünknek érik be. Mindegyikünket megpróbál az élet, időként igazi sorcsapásokkal kell szembenéznünk, és csak a pozitív életszemlélet, az igen segít át ezeken a nehéz időszakokon. Nehéz elfogadni, hogyha nehezebben boldogulunk, és nem élhetünk legalább átlagos életet.

Juhász Editnek, Editkének nem jutott átlagos élet, megpróbálta a sors, amit elfogadott, családja, édesanyja Rózsika néni segítségével úgy élt, hogy példát mutatott a szolgálattal. Életének java részét mások megsegítésére, közösségünk előre menetelére fordította, kitartóan szorgalmasan segített másokat. Alapító tagja volt az idén 20 éves polgárőrségünknek, titkárként állhatatosan szorgos munkával segítette a működést, szívvel lélekkel dolgozott a közösségért. Évtizedeken át sok-sok kisgyermeket és családot segített a korrepetálásaival, fiatal felnőttek köszönhetik neki, hogy boldogultak az iskolai tanulmányaikkal, jobb emberek lettek. Kisiskolások könnyezik meg és hiányolni fogják a vele töltött közös órákat. Helyi közösségünket pótolhatatlan veszteség érte, amikor 2024. április 28-án 18:05 perckor 52 éves korában szíve megnyugodott és megtért a Jóistenhez.

Bakonysárkány lakosságának nevében is együttérzésemet, és részvétemet fejezem ki Édesanyjának, Testvérének, Családjának. Kedves Editke köszönünk mindent, nyugodj Békében!

Ősz Ferenc polgármester

Share This