Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

Polgármesteri Hivatal

2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.

Telefon/Fax: +36 34/377-077 ; +36 34/377-002

Polgármester: Ősz Ferenc (Fidesz-KDNP)

E-mail: bakonysarkany@t-online.hu

Alpolgármester: Valki Miklós

Jegyző:  Veress Gyula

E-mail: jegyzo@bakonysarkany.hu

Képviselők:

Dr. Ferenczi Gábor, Székely Márton,Valki Miklós, Weilandics Imréné

IGAZGATÁS

Szatzker Istvánné

igazgatas@bakonysarkany.hu

FELADATOK

Képviselő tersület, önkományzati társulás, nemzetiségi önkormányzat, bizottságok tevékenységével kapcsolatos feladatok.

Polgármester, alpolgármester, jegyző, társulási tanácselnök, nemzetiségi önkormányzat elnök adminisztrációs ügyeinek intézése és egyéb szervezési feladatok.

Közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyával, köztisztviselőnek nem minősülő  munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyek.

Közszolgálati nyilvántartás kezelése.

Önkormányzati gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése.

Intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyek.

Választással kapcsolatos ügyek.

Birtokvédelmi ügyek.

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek.

Honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok.

Állampolgári ügyek.

Ügyfélszolgálati iroda.

Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok.

Településfejlesztés, településrendezés.

Településképi bejelentési eljárás.

adóigazgatás

Kaiser Jánosné

ado@bakonysarkany.hu

FELADATOK

Adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés.

Méltányossági kérelmek elbíráslása, adóigazolások kiállítása.

Adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása.

Ellenőrzési feladatok ellátása.

Kereskedelmi igazgatási és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok.

Hagyatéki ügyek.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása, társasházkezelés.

Önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása.

Ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítás.

Nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása.

Az önkormányzat ingó és ingatlan vagyon haszznosítására vonatkozó szerzdésekkel kapcsolatos ellátása.

Az önkormányzat ingó és ingatlan vagyon hasznosításáravonatkozó szerződésekkel kapcsolatos ügyek.

Közterület használati engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyek.

Környezetvédelmi feladatok.

Telepengedélyezés.

szociálpolitika

Bene Nikolett

szocialis@bakonysarkany.hu

FELADATOK

Az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok.

Számviteli feladatok.

Költésvetési, pénzellátási feladatok.

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságra tekintettel nújtható támogatások biztosítása.

Állategészségügyi és állatvédelmi feladatok.

Egészségügyi feladatok ellátása.

Köznevelési ügyek.

Közművelődési és egyéb kulturális feladatok.

Önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének kezelésével kapcsolatos ügyek intézése.

Központi iktatás.

Címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok.

Vízügyek, közlekedési és egyéb kommunális ügyek.

Fejelszési tervek előkészítése.

Pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása.

Helyi építészeti értékek védelme.

ADATVÉDELMI tISZTVISELŐ

dr. Kampfmüller Sándor

kampfmuller@t-online.hu

FELADATOK

hivatali ügyfélfogadás

Hétfő

nincs ügyfélfogadás

kedd

8:00-12:00

13:00-16:00

szerda

8:00-12:00

13:00-16:00

csütörtök

8:00-12:00

13:00-16:00

péntek

nincs ügyfélfogadás

Jegyző ügyfélfogadási ideje

Aka

helyszín: 281 Bakonysárkány, Béke u. 100.

Kedd

9:00-16:00

Bakonysárkány

helyszín: 281 Bakonysárkány, Béke u. 100.

Kedd

9:00-16:00

vérteskethely

helyszín: Vérteskethely

Péntek

9:00-12:00