Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

BÉRMÁLÁS—2023

2023. máj. 30.

Dr. Veres András győri megyéspüspök 2023.május 6-án 15:00-kor kezdődő szentmise keretében a kisbéri templomban 7 fiatalt és 9 felnőttet részesített a bérmálás szentségében.

Főpásztor ünnepi gondolatait az alábbiakban olvashatjuk:

           Bérmálás alkalmával a püspöki feladatom, hogy a bérmálkozókat még egy utolsó buzdításban, bátorításban részesítsem a bérmálás előtt és felhívjam a figyelmüket, bérmálás szentségének fontosságára. Szeretnék ennek eleget tenni és a mai evangéliumból kiindulva tenném ezt meg.

Hallottuk az imént Jézus szavait, hogy ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. Fülöpnek mondta Jézus ezeket a szavakat, de valójában azt kell mondanunk, hogy mindenkor minden emberhez szól, így nekünk is. Ha ismernénk Jézust, ismernénk az Atyát is, aki őt küldte, vagyis ismernénk az Istent. Meg kell állapítanunk, hogy sajnos sokan vannak, akik nem ismerik Jézust, így nem ismerik az Atyát sem, mert az a tudás, amivel rendelkeznek kevés.

A Szentírásban a megismerés fogalma sokkal többet jelent. Megismerni valakit azt jelenti, hogy közösséget vállalni vele. Ezen a téren mutatkoznak a problémák, mert nagyon sokan addig jutnak el, hogy tud valamit Jézus Krisztusról, de az Evangéliumot nem ismeri. A hitbeli felismerésre egy befogadásra lenne szükség ahhoz, hogy megismerjük. Ez nem játék a szavakkal. Szent János azt mondja, hogy Isten a szent. Ha bele gondolunk abba, hogy mi okozza a problémákat az a szeretet hiánya. Mert a szeretet nem biztos, hogy az, amit mi emberek gondolunk. A szeretetnek egyesek csak a testiség mivoltját élik meg, holott a szeretet egészen más. A szeretet nem pusztán egy érzelmi fellobbanás. Nem véletlen az, hogy Jézus azt mondja, szeressétek az ellenségeteket, mert a szeretet, ha a másiknak jót akarok, és a másikat elfogadom.

Megismerni Istent azt jelenti, hogy elfogadom az ő szeretetét. Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a szeretetről nekünk tanúságot tegyen, ami olyan szeretet, ami nem szűnik meg soha. Mindnyájunk feladata az, hogy ezt a fajta szeretet képviseljük, mert akkor mondhatjuk, hogy kezdjük megismerni Istent. Olyan módon olyan mértékű szeretetre sajnos nem vagyunk képesek, mint Isten, de aki elindul a szeretet útján, annak egyre erősebb lesz a szeretete, egyre inkább Istenhez lehet hasonlítani. Jézus azzal bátorította apostolait, hogy aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amiket én magam teszek, sőt nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az Atyához megyek. Ha befogadjuk Istent, ha befogadjuk Isten fiát, akkor meg tudjuk tapasztalni azt, hogy cselekedeteink, szavaink ugyan olyan rendkívüli módon képesek véghez vinni, mint Jézus tettei és szavai, mert a szeretet minden fölött áll. Ha a szeretet nyelvén beszélek, akkor rendkívüli dolgok fognak történni a másokkal is, akihez szólok és körülötte is. Ezt kellene megtanulnunk. Gondoljunk bele, hogy Jézus hirtelen indulatossá vált mikor látta, hogy templomot vásárcsarnokká tették a kereskedők. Ez a Jézus lehajolt a beteg a szegény emberekhez is. Mindezek a mindennapi életünkben is előforduló élethelyzetek lehetnek, ha készek vagyunk, képesek vagyunk szeretni. Akkor nyitott szívűvé válunk a másik ember felé, ahogy a Szentatya is kérte, hogy váljunk nyitott kapukká, aki befogad. De még egy harmadik dolog kapcsán is szeretném felhívni a figyelmüket kedves bérmálkozók. Jézus azt mondta, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Kérni tudunk, hálát adni kevésbé, dicsőíteni, imádni Istent kicsit ritkábban. Tudunk-e úgy kérni, ahogy Jézus tanította. Mi Atyánk legyen meg a Te akaratod úgy, mint a mennyben, vagyis készek vagyunk-e Isten akaratához igazítani a kéréseinket. Ha Isten akaratához tudom, igazítani a kérésemet úgy teljesüljön számomra, ahogy az Isten akaratának megfelelő, vagyis az üdvösséget szolgáljuk és nem mást, akkor teljesülni fog. Efelől ne legyen kétségetek. Isten mindnyájunk javát akarja és a kéréseink úgy teljesüljenek, hogy azok Isten akaratával egyezzenek.

Kedves bérmákozók néhány perc múlva kiszolgáltatom a bérmálás szentségét mindnyájatoknak. A felkészülésben ti is kezdtétek megismerni Istent, Jézus Krisztus evangéliuma az Ő tanítása által. Ne gondolja senki közületek azt, hogy már ismeri Istent. De addig, amíg nem fogadjuk be teljesen az Ő tanítását addig az ismeretünk csak részleges. Mindent, amit mondtam nektek a Szent Lélek vezetésével tudjátok egyre jobban felismerni Jézus Krisztust és általa az Istent. Imádkozzatok a szentmisében azért, hogy ehhez segítséget is kapjatok ahhoz, hogy Isten szeretetében akarok élni.

Kívánom, hogy a Szent Lélek segítsen benneteket abban, hogy mások felé az Isten arcot, a bennünk rejtőző és egyre inkább kibontakozó Isten arcot megismerjék az emberek és ezáltal ők is keressék és szeressék az Istent.

Share This