Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

Pályázatok

Kerékpáros pihenőhely
tartalom

a) a kedvezményezett neve:Bakonysárkány Községi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma:Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület területén című, VP6-19.2.1.-8-1-17 kódszámú felhívás

c) a projekt címe, azonosító száma: 1920156385

d) a szerződött támogatás összege: 4 306 957

e) a támogatás mértéke (%-ban):81,44 %

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása:Új kerékpáros-barát turisztikai információs pont és pihenőhely készült Bakonysárkányon, A terület burkolata térkő és zúzott kő, rá 2-2 db fa pergola és ülősarok (kisasztal 2 db paddal) kerül telepítésre.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.04.10.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület muködési területére meghirdetett,

VP6-19.2.1.-8-1-17 kódszámú, Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület – Együttmuködésen alapuló turisztikai fejlesztések

támogatása a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület területén címu felhívás alapján Bakonysárkány Községi Önkormányzat, mint

támogatást igénylo 2018.03.10 16:41:52 idopontban 1920156385 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 1920156385 iratazonosító számú támogatási kérelmet

támogatásra alkalmasnak minosítette.

A Projekt megvalósítás kezdetétol – jelen Okirattal érintett idoszak utolsó napjáig terjedo idoszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val

számított maximális elszámolható összköltsége 4 533 639 Ft, azaz négymillió-ötszázharmincháromezer-hatszázharminckilenc forint.

A Támogatás intenzitása: 95,00 %

Szakmai beszámoló

TOP-1.4.1-15-KO1-2020-00029 Csukás István Óvoda
tartalom

Kedvezményezett neve: Bakonysárkány Községi Önkormányzata

Projekt címe: Új épületbe költözik a bakonysárkányi Csukás István Óvoda

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-KO1-2020-00029

A projekt várható fizikai befejezése: 2022. december 31.

Zárás dátuma: 2023.szeptember 30.

A támogatás összege: 360 000 000 Ft

Megvalósítási helyszín: Bakonysárkány, Béke utca 102.

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Bakonysárkány Községi Önkormányzata 360 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével egy új óvodai épületet kíván létrehozni a település központjában: a Művelődési Ház mögötti üres területen, a Béke utca 102. szám alatt.

Az óvoda jelenleg az általános iskola alsó tagozatával együtt osztozik egy 2010-ben felújított épületen, amely nem rendelkezik nevelői, vezetői és fejlesztői szobával sem.

A TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” felhíváson elnyert támogatásból 3 csoportszobából álló óvoda épül tornaszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, valamint óvoda udvarral. Az komplex módon akadálymentesített épület tervezésekor törekedtek a falusias településkép összhangjára, a magastetős főtömb a három kisebb traktussal és a két átriummal valamint közte lévő lapostetős közlekedővel kiegészülve világos és szellős, harmonikusan illeszkedik a településközponthoz.

A mai kor követelményeinek megfelelő épület kialakításával jelentősen javul a szolgáltatás minősége, a kapacitásbővítés elősegíti a gyermekek helyben tartását, valamint az anyák munkába állását. A fejlesztő és tornaszobával  is rendelkező modern és minőségi környezetet biztosító óvoda hozzájárul a sajátos nevelési igényű, valamint a szociális körülményei miatt hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásához, valamint a komplex akadálymentesítés révén a projekt megteremti az alapszolgáltatáshoz való szegregációmentes, egyenlő esélyű hozzáférést.

Sajtóközlemények:

24 óra Kinőtték az óvodát  (2020.08.04.)

24 óra Megépülhet a bakonyaljai település új óvodája

Sárkányhang 2020. december havi kiadvány Mi történt 2020-ban?

Sárkányhang 2022. március havi kiadványa Bakonysárkány új óvodája

Sárkányhang 2021. április havi kiadvány Híradás Bakonysárkányról

Sárkányhang 2021. május havi kiadvány Épül az új Csukás István Óvoda

Sárkányhang 2021. június-július havi kiadvány Tovább folytatódik az új Csukás István óvoda építése

Sárkányhang 2021. augusztus havi kiadvány Az új óvoda építése folyamatban

24 óra Jól halad a munka (2021.07.14)

Híd Televízió: https://www.youtube.com/watch?v=OOhMZANC0S0

Sárkányhang 2022. február havi kiadvány Új óvoda Bakonysárkányban

24 óra Birtokba vehették a Csukás István Óvodát (2022.03.21.)

Sárkányhang 2022. március havi kiadvány Bakonysárkány új óvodája

ÜTEMEZÉS

1. ÜTEM

 

2. ÜTEM

 

3. ÜTEM

 

 

 

Magyar Falu Program
tartalom
VP6-19.2.1.-8-2-17
tartalom

Kedvezményezett neve: Bakonysárkány Községi Önkormányzat

VP6-19.2.1.-8-2-17 kódszámú Bakonyalaj-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület – Együttműködésen alapuló turisztikai beruházások támogatása

Projekt azonosítója: 1914408018

Szerződött támogatás összege: 9.935.110 Ft.

Támogatás intenzitása: 70,00%

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. augusztus 23.

EFOP-3.9.2-16-2017-00018 – Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
tartalom

Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig

Pályázó neve: Bakonysárkány Községi Önkormányzat

Projekt helyszíne (település): Bakonysárkány

Forrás: ESZA

Projekt összköltség: 500.000.000 Ft

Bakonysárkány Község támogatási összeg: 26.370.400 Ft

Megvalósítás kezdete: 2018.01.01.

Megvalósítás vége: 2021.12.31.

Támogatás mértéke %-ban: 100%

Összesen 500 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert konzorciumvezetőként Kisbér Város Önkormányzata, valamit konzorciumi tagként Ács, Ászár, Bábolna, Bakonysárkány, Ete és Tárkány Önkormányzata, továbbá az OFA Nonprofit Kft. az EFOP-3.9.2- 16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati alapban.

Az önkormányzatok a két és fél éves projektidőszak alatt azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a humán közszolgáltatások területén jelentkező települési különbségeket felmérjék, azokat csökkentsék, illetve javítsanak a humán közszolgáltatások minőségén is.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00018 azonosítószámú projektnek köszönhetően olyan fejlesztések várhatóak, amelyek hatására a konzorciumi tagok közötti jelenlegi szolgáltatásbeli eltérések a humán közszolgáltatások terén megszűnnek és az érintett településeken dolgozó szakemberek közösen együttműködve alakíthatják ki stratégiájukat a jövőbeni helyi és térségi fejlesztésekhez kapcsolódóan.

A programban a szakemberek fejlesztésén, képzésén kívül kiemelt szerepet kapnak azon gyerekek, akiknek a munkaerő-piaci érvényesülését támogatni szükséges. Az iskolán kívüli táborokon, családi napokon, képzéseken és tanfolyamokon olyan ismeretekre tehetnek szert a tanulók, amelyeket a gyakorlatban hasznosítani tudnak, bővülnek pénzügyi és nyelvi ismereteik, gyárlátogatásokon vehetnek részt, megismerhetik a környék potenciális munkaadóit, ismerkedhetnek a jövő lehetőségeivel.

Az Önkormányzatok a fejlesztés keretében ezen felül kiemelt figyelmet fordítanak az érintett célcsoport bevonására a legkisebbektől az idősebbekig, ezért számos program valósul meg a 2020-as zárásig, amelyekről a települések folyamatos tájékoztatást tesznek közzé.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 500 millió forint.

További információ:

Bakonysárkány Községi Önkormányzat