Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TERVEZETT NAPELEMES KISERŐMŰ TERÜLETÉT ÉRINTŐEN

2020. aug. 1.

Bakonysárkány északkeleti határában, a Győrt Székesfehérvárral összekötő 81. számú másodrendű főút mentén helyezkednek el gazdasági területei, melyek nagy része – a kiváló közlekedésföldrajzi kapcsolatok ellenére  – jelenleg alulhasznosított. A főút keleti oldalán, Vérteskethely határában, a benzinkút, étterem, autóspihenőtől északra helyezkedik el a fejlesztéssel érintett terület. A telken jelenleg is áll egy gazdasági csarnok épület, melyet gyepfelületek és építési-bontási törmelék vesz körbe.

A területen a meglévő csarnoképület befejezésével és hasznosításával ásványvíz palackozó üzem, mellette a művelés alól kivett, de még beépítetlen területen egy 350 kW teljesítményű napelemes kiserőmű park létesítése tervezett.

Az üzemben saját kútból nyert ásványvízfeldolgozási és palackozási tevékenységet végeznek majd, a vízjogi engedélyben leírtaknak megfelelően. A saját kútból nyert nyersvizet kezelni nem szükséges, az mechanikai szűrőkön átvezetve kerül a készvíz tartályba. Szénsavas víz esetén szén-dioxiddal dúsítják, szénsavmentesnél nitrogénnel fertőtlenítik, majd az előzetes megtisztított palackokba töltés után lezárják, szárítják, címkézik és feliratozzák. A ballonok dobozolás után raklapra kerülnek. Az üzemen belüli anyagmozgatást 1 db targonca végzi. Az épület szerkezetépítési, építési engedély köteles munkái a korábbi tulajdonos által megvalósultak, az épület meglévő, megmaradó szerkezetében, kubatúrájában változás, valamint hozzáépítés a tervezetthez képest nem történt. Az épület két fő funkcionális egysége, a csarnoképület és a kiszolgáló rész, melyhez iroda, mosdók, öltözők, gépészeti helyiségek és egy laboratórium tartozik, melyek az utcai homlokzaton kaptak helyet. A csarnoktér tömege a kiszolgáló rész mögött magasodik, 4 db ipari kapun keresztül közelíthető meg, ezek közül 2 db dokkoló rendszerrel kerül kialakításra. Az üzembe naponta egyszer érkezik 2 db kamion, a vizet nagy, újratölthető üveg ballonokban terjesztik majd. Az üzem kizárólag nappal, 1 műszakban 7-16 óra között üzemel. Dolgozói létszám jelenleg 7 fő, de tervezett a 12 főre való bővítése.

A terület északi részén az üzem energiaigényét biztosító napelempark létesítése tervezett, az épület tetején a kivitelezéssel egy időben napelemeket helyeznek el, mely részlegesen biztosítja az energiaellátást. A telek feltárását a 81. sz. főúthoz csatlakozó üzemi út biztosítja. Az út kb. 50 m után kettéágazik, hogy feltárható legyen az épület mindhárom oldalán elhelyezkedő összesen 7 db bejárat. Északkelet felé egyenesen halad tovább, innen az épület északi oldalán elhelyezkedő, a csarnoktér megközelítését biztosító garázskapu és a tűzivíztároló és vízkezelő medence közelíthető meg. Délkelet felé ágazva az utcai homlokzattal párhuzamosan halad, itt kerül elhelyezésre 8 db merőleges parkoló, ahonnan egy-egy gyalogjárdán közelíthető meg a labor illetve az irodai egységek. Az épület délkeleti oldalára fordulva a rakodótér egy hagyományos, és kettő kamionos kapuja érhető el. A telken beüli üzemi út utóbbi ága a telekhatártól 1,5m-re halad, 1 m széles murvasávval szegélyezve, így 0,5 méternyi zöldfelület marad a telekhatár mentén.

A napelemes kiserőmű A 05/26 hrsz-ú telek északi végében épül majd meg. A technológiai berendezések telepítésével a Nap elektromágneses sugárzását, mint megújulóenergiaforrást alakítják át villamos energiává. Az energiaátalakítás szolár panelek, úgynevezett fotovoltaikus panelek segítségével történi, melyeket megfelelő irányba és dőlési szögben helyeznek el. A panelek fix telepítésűek. A naperőmű által megtermelt villamos energiát a közcélú villamosenergia hálózatba táplálja és értékesíti. A megtermelt villamosenergiát az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közcélú hálózatára táplálja ki, összteljesítménye 350 kW lesz. Az erőmű tervei elkészültek, a szükséges építési engedélyt megkapta, a hálózatcsatlakozási szerződés megkötése megtörtént. Az erőmű a 81. sz. főúttól 18 m-re helyezkedik majd el, ezért ezen az oldalon a megfelelő benapozás érdekében fásítás  nem lehetséges. Az erőmű nagyságrendileg 7500m2 kiterjedésű terület foglal el.

A hatályos településszerkezeti és szabályozási terven a gazdasági területet 25 m széles, tervi szinten jelölt védelmi erdősáv veszi körbe. Ennek kijelölése 2009-ben történt, más területeken kijelölt beépítésre szánt területek átsorolása tette szükségessé az érintett terület gazdasági területből védelmi erdő területbe történő módosítását a biológiai aktivitásérték szinten tartása miatt. A tervezett erdősáv nem erdőtervezett erdő, területrendezési tervi szinten települési térség részét képezi. Ennek véderdő-sávok és a telken belüli zöldítés szabályainak újragondolása a cél, hiszen a zöldfelületek rendelkezése nem kizárólag a teljes üzemépület falszerű takarásában áll, hanem a tájba illesztés mellet a dolgozók igényeit szolgáló, a településarculatot formáló és esztétikus zöldfelületek is egyben. A széles erdősávok jelentős árnyékolással az üzem környezetbarát energiaellátását szolgáló napelempark működését akadályozzák. Az előírások megváltoztatásával egy, a korábbihoz hasonló növényborítottság és változatosabb zöldfelületek kialakítása érhető el.

Share This